Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme prosincové informace:
1. 12. Vás zveme v 16.00 před školu (účinkující v 15.45), abychom si společně zazpívali a rozsvítili stromeček. Děti pro
vás mají připravené adventní pásmo. Po vystoupení budeme z okna školy prodávat i drobné občerstvení a můžete též
navštívit naši prodejní vánoční výstavu. Těšíme se na vás.
Dne 3. 12. navštívíme ZUŠ Pečky, abychom si vyslechli vánoční koncert. Jedeme autobusem 7.46 z Vrbové Lhoty
(Ratenice 7.50) – příchod do školy nejpozději v 7.30. Do školy se vracíme všichni a ve zbývajícím čase proběhnou
prezentace. Jízdné a vstupné platíme z „prasátka“.
5. 12. mohou děti přijít převlečené a bylo hezké, kdybychom tu neměli jen samé čerty.
Na svátek svaté Lucie, dne 13. 12., se vydáme do Prahy na pořad „Orchestr na kusy“ České filharmonie. Pojedeme
autobusem v 7.46 z Vrbové Lhoty. Děti mohou přijít do školy (nejpozději v 7.30) nebo čekat na zastávce či
nastoupit v Ratenicích (7.50). Vrátíme se autobusem 14. 08 do Vrbové Lhoty (Pečky – 13.52, Ratenice – 14.04).
Děti mohou nastoupit/vystoupit podle návratky. Oběd nestihneme, dejte tedy dětem větší svačinu. Na dopravu
a vstupné vybíráme 200,- Kč dne 2. 12.
Poslední školní den letošního kalendářního roku, 20. 12., půjdeme do lesa ozdobit stromek pro lesní zvěř a ptactvo.
Dejte dětem vhodné „ozdoby“ k zavěšení na stromek v lese (jablka, zrní, mrkev, kus loje, …). Po návratu proběhnou třídní
vánoční besídky. Také si v 11.00 zazpíváme na schodech, opět srdečně zveme i rodiče. A protože nám začíná zima, máme
také barevný den v barvě modré a bílé – a mohou se přidat i všichni, kteří toho dne do školy přijdou !
Všechny ročníky končí v 11.45, školní družina má běžný provoz.
Prvním dnem školního vyučování v roce 2020 je pondělí 6. 1.
Plavání nám začíná 17. 1. 2020. Podrobnější informace dostanete v lednovém „lístečku“. Připomínáme zaplacení
nejpozději do 20. 12. 2019 s variabilním symbolem 2020.
Přejeme hezký advent a Vánoce.