den ročník 8.00-8.45 8.55-9.40 10.05-10.50 11.00-11.45 11.55-12.40 12.50-13.35 13.45-14.30
pondělí 1 ČJ (I.) ČJ (I.) M (I.) Tv      
2 Čt (I.) ČJ (II.) AJ (ŠD) Tv      
3 Čt (II.) ČJ (II.) M (I.) Tv AJ (I.)    
4 Čt (II.) ČJ (ŠD) M (II.) Vl (II.) Tv    
5 Čt (II.) ČJ (ŠD) M (II.) Vl (II.) Tv    
úterý 1 ČJ (I.) Prv (I.) Pč (I.) ČJ (ŠD)      
2 Čt (I.) Prv (I.) M (ŠD) Pč (I.) ČJ (I.)     
3 M (ŠD) Čj (ŠD) Pč (I.) Prv (II.)   Vv (II.) Vv (II.)
4 M (II.) ČJ (II.) AJ (II.) Pč (I.)   Vv (II.) Vv (II.)
5 M (II.) ČJ (II.) PČ (I.) Př (II.) AJ (II.)   Vv (II.)
středa 1 ČJ (I.) M (I.) ČJ (ŠD) Hv (I.)      
2 Čt (I.) M (I.) ČJ (I.) Hv (I.)      
3 Čt (II.) AJ (II.) ČJ (I.) M (ŠD)      
4 Čt (II.) AJ (II.) ČJ (II.) M (II.)      
5 Čt (II.) Sloh (ŠD) ČJ (II.) M (II.) AJ (II.)    
čtvrtek 1 Prv (I.) M (I.) ČJ (I.) ČJ (I.) Tv    
2 Prv (I.) AJ (II.) ČJ (II.) M (II.) Tv    
3 Prv (II.) AJ (II.) ČJ (II.) M (II.) Tv     
4 Př (II.) M (ŠD) ČJ (ŠD) Tv Vl (II.)     
5 Př (II.) M (ŠD) ČJ (ŠD) Tv Vl (II.)    
pátek 1 Vv (I.) ČJ ( ŠD) AJ (ŠD) M ( I.)      
2 Vv (I.) M (I.) ČJ (I.) M ( I.)      
3 Prv (ŠD) M (I.) ČJ (I.) Hv (II.)      
4 Př (ŠD) M (II.) ČJ (II.) Hv (II.)  AJ (I.)    
5 Inf (II.) M (II.) ČJ (II.) Hv (II.) AJ (I.)    

Legenda:

I., II., V.v. a ŠD -označení učeben