Červnové informace

Vážení rodiče,

Zdravíme vás a předkládáme červnové informace:

4. 6. přijede pan Železný a během dopoledne proběhne focení. Ať si děti promyslí, s kým se chtějí fotit. Cena fotografií 30,- Kč společná, 15,- Kč malé.

6. 6. navštíví 3. – 5. ročník knihovnu v Pečkách program „Brána recyklace“ Všichni jedou ze školy. Cestou zpět mohou zůstat v Pečkách (11.50), vystoupit v Ratenicích (12.07) nebo odejít ze zastávky ve Vrbové Lhotě (12.11). 6,- Kč na jízdenku vybíráme 3. 6.

10. 6. budeme vybírat peníze na pracovní sešity – je výhodnější nakupovat je hromadně, než abyste kupovali každý samostatně:

budoucí 2. ročník – 430,- Kč; 3. ročník – 400,-; 4. ročník – 440,- Kč a 5. ročník 480,- Kč. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Ve výjimečných případech se můžeme domluvit na odkladu platby. Pracovní sešity na matematiku, vlastivědu – dějiny a písanky zaplatíme z prostředků školy, klasické sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.

11. 6. navštíví knihovnu v Pečkách 1. a 2. ročník. Všichni jedou ze školy. Cestou zpět mohou zůstat v Pečkách (11.50), vystoupit v Ratenicích (12.07) nebo odejít ze zastávky ve Vrbové Lhotě (12.11). 6,- Kč na jízdenku vybíráme 10. 6

14. 6. si zasoutěžíme v lehkoatletickém čtyřboji v Hořátvi. Pojedeme všichni. Dejte dětem odpovídající oblečení, větší svačinu, dostatek pití a případně i kapesné. Z Vrbové Lhoty odjíždíme autobusem v 6.43 (Ratenice 6.47, 7.06 z Peček). Zpět pojedeme autobusem s příjezdem ve 14.11 do Vrbové Lhoty (Ratenice 14.07, Pečky 13.52). Od nezávodících dětí vybíráme 20,- Kč na jízdenky dne 10. 6.

18. 6. po obědě pojedou vybraní závodníci do Nymburka na trénink na dračích lodích. Informace obdrží zvlášť, jízdné hradíme.

21. 6. pojedeme nacvičovat vystoupení do ZUŠ Pečky. Pojedeme autobusem v 7.56 z Vrbové Lhoty, vracíme se autobusem ve 12.02 z Peček (12.07 Ratenice, 12.11 Vrbová Lhota). Děti mohou na základě návratky odejít ze zastávek.

21. 6. vás zveme na naši tradiční Divadelní pouť od 16.00 v sále ZUŠ.

Po představeních se zájemci mohou sejít na školní zahradě a opéci si špekáčky.

22. 6. děti vystoupí na fotbalovém hřišti Vrbové Lhoty od cca 14.00 (sejdeme se ve 13.45) v rámci programu „Dětský den“. Po skončení vystoupení předáme děti rodičům nebo na základě návratky pustíme samotné. Zábavné odpoledne tím neskončí – můžete se těšit na předvedení hasičské techniky a soutěže zajištěné Obecním úřadem Vrbová Lhota.

25. 6. navštívíme Dopravní hřiště v Kolíně (ty děti, které nezávodí na dračích lodích). Pojedeme směrem na Poděbrady v 7.24 z Vrbové Lhoty, vracíme se autobusem s příjezdem ve 12.11 do Vrbové Lhoty (Ratenice 12.07, Pečky 11.38 – vlak). Na jízdné a vstupné vybíráme 40,- Kč.

25. června se také zúčastníme závodů dračích lodí. Závodníci odjíždí z Vrbové Lhoty autobusem v 6.46 do Nymburka s přestupem v Pečkách (z Ratenic 6.50, z Peček odjezd 7.06). Vracíme se do Vrbové Lhoty v 14.23 (14.27 Ratenice, 14.32 Pečky). Děti mohou odejít ze zastávek nebo zůstat v autobusu. Oběd tento den bohužel nestihneme, dejte dětem odpovídající oblečení, větší svačinu, dostatek pití a kapesné. Jízdné hradíme.

27. 6. navštívíme ekocentrum Huslík.

Upřesnění k poslednímu týdnu obdržíte ještě ve druhé půli června.