Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

zdravíme vás ze školy. Doufáme, že poslední měsíc školního roku již proběhne skoro normálně.

  1. 6. budeme vybírat peníze na pracovní sešity – je výhodnější nakupovat je hromadně, než abyste kupovali každý samostatně: budoucí 2. ročník – 490,- Kč;
  2. ročník – 460,-; 4. ročník – 490,- Kč a 5. ročník 500,- Kč. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Ve výjimečných případech se můžeme domluvit na odkladu platby. Pracovní sešity na matematiku a v případě 5. ročníku i jeden sešit z Přírodovědy zaplatíme z prostředků školy, klasické sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
  3. 6. přivítáme první školní letní den v barvě červené a žluté.
  4. 6. se uskuteční projektový den „Dendrologická zahrada“ v Průhonicích (https://dendrologickazahrada.cz/). Pojedeme objednaným autobusem v 7.30 od školy (po příchodu dětí od linkového autobusu), vrátíme se mezi 14.30 – 15.00 opět ke škole.

Dětem dejte větší svačinu (oběd nestihneme), dostatek pití, psací potřeby, sportovní oblečení (včetně vhodné obuvi) a pro jistotu pláštěnku. Na autobus a program nevybíráme nic – část je placena z dotace EU/ČR a zbytek zaplatíme z vybraných peněz na neuskutečněnou besedu s ilustrátorkou. Samozřejmě budeme dodržovat všechna předepsaná opatření – děti budou v již rozdělených skupinách a

do autobusu je potřeba, aby měly roušku. V autobusu po rozsazení po skupinách budeme tolerovat „mírné shrnutí“ roušky. Program bude probíhat venku, tam tedy rouška není potřeba. Pochopitelně budeme požadavky aktualizovat na základě vládních či ministerských nařízení.

  1. 6. bychom uspořádali soutěže na rozloučení s končícím školním rokem a od 16.00 vás všechny, pokud se restrikce uvolní, zveme k opékání špekáčků na školní zahradě. Upřesníme podle situace.

Učebnice (vyčištěné, bez obalů, opravené) vybíráme 26. 6., náhrady 29. 6.

Dne 26. a 29. 6. končí vyučování v 11.30 (1. a 2. ročník) a v 11.50 (3. – 5. ročník); 30. 6. v 8.45, oběd se bude tento den podávat v 11.00. Školní družina má běžný provoz.

Nový školní rok začíná 1. 9., opět se sejdeme v 7.50 před školou s novými prvňáčky; děti mohou odejít ze školy nejdříve v 8.45, oběd se bude tento den podávat v 11.00. Školní družina má běžný provoz.

Přejeme hezké léto.