Prosincové informace

Vážení rodiče,
především se s Vámi loučím a přeji vše dobré v dalších dnech – 31. 12. 2021 končím pracovní poměr ve Vrbové Lhotě a děkuji za spolupráci. Nabízíme možnost setkání s budoucím ředitelem školy panem Alešem Rollem ve čtvrtek 2. prosince od 17:00 v budově školy třídě II. Účast alespoň jednoho z rodičů je důležitá. Další informace na Facebooku ZŠ Vrbová Lhota.

A teď již k prosincovým informacím:
Dne 6. 12. jedeme do sokolovny a potom v pečecké knihovně absolvujeme program „Řemesla a jak se staví města“ s dílnou na vyzkoušení řemesel. S sebou je nutno mít sportovní i pracovní převlečení (starší tričko, zástěra). Odjíždíme autobusem 7.26 a vracíme se autobusem s příjezdem 13.04. Tentokráte nic nevybíráme, veškeré náklady platíme ze sponzorského daru.
Vzhledem k situaci vyhlašuji na 20. – 22. 12. 2021 ředitelské volno. V případě nutnosti můžete využít školní družinu, která bude v provozu (ale bez možnosti oběda).
Poslední školní den letošního kalendářního roku je tedy 17. 12. – půjdeme do lesa ozdobit stromek pro lesní zvěř a ptactvo. Dejte dětem vhodné „ozdoby“ k zavěšení na stromek v lese (jablka, zrní, mrkev, kus loje, …). Po návratu proběhnou třídní vánoční besídky. Také si v 11.00 zazpíváme na zahradě v altánu, opět srdečně zveme i rodiče.
Všechny ročníky končí v 11.45, školní družina má běžný provoz.
Prvním dnem školního vyučování v roce 2022 bude pondělí 3. 1.
Podrobnější informace k plavání dostanete v lednovém „lístečku“. Připomínáme zaplacení nejpozději do 20. 1. 2022 s variabilním symbolem 2022.
Poznamenejte si, prosím, změnu telefonního čísla školního mobilního telefonu (číslo pevných linek zůstává stejné) – 777 932 485.
Přejeme hezký advent a Vánoce.