Březnové informace

Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme březnové informace:

Připomínáme podmínky odchodů z družiny: Do ranní družiny může žák přijít nejdříve v 6.30, v 7.45 se děti rozcházejí do tříd. Odpolední družina končí v 16.00, odchody ze ŠD jsou možné pouze do 13.15 a od 14.45. Jen ve výjimečných a jednotlivých případech se lze osobně domluvit s paní vychovatelkou ŠD na jiném čase.

Do konce března jezdíme každý pátek na plavání – vše pokračuje stejně jako v únoru.

  1. 3. po plavání přijedou odborníci přednášet 1. – 3. ročníku jak se správně starat o své zuby (program Zdravé zoubky).
  2. 3. pořádáme v MŠ a ŠD ohlášený karneval.
  3. 3. nás navštíví ilustrátorka dětských knížek (Ilona KOMÁRKOVÁ, https://www.kosmas.cz/autor/56341/ilona-komarkova/), popovídá si s dětmi a pod jejím vedením proběhne s dětmi workshop. Vybíráme 40,- Kč dne 9. 3.
  4. 3. po plavání se pojedeme podívat do pečecké knihovny na výstavu Knihožrouti. Do školy se vracíme autobusem s odjezdem v 11.59 z Peček. Děti mohou na základě vyplněné návratky zůstat v Pečkách, vystoupit v Ratenicích nebo odejít ze zastávky (ale oběd, kroužky i ŠD jsou beze změny).

V úterý 24. 3. přivítáme u nás ve škole jaro. Ve spolupráci s ekologickým centrem Huslík budeme mít projektové dopoledne

a v 15.30 Vás zveme na školní zahradu na jarní představení. Ze zahrady se půjdeme společně podívat k Výrovce, zda tam jaro nenajdeme. Konec předpokládáme v 17.00. Kdo bude chtít, může si po programu opéci na zahradě špekáček (chléb, špekáček, hořčice, voda a čaj bude zdarma k dispozici). S hledáním/vítáním jara spojíme i barevný den – barva zelená, růžová a žlutá. Příspěvek na program ve výši 80,- Kč vybíráme 23. 3.

Třídní schůzky rodičů se budou konat pro 1. a 2. ročník 16. 4. v 15.30, 22. 4. v 15.30  pro 3. ročník a 22. 4. v 16.30

pro 4. a 5. ročník.

„…………………………………………………………………………………………………………..

 

Jméno žáka/žákyně …………………………………………………………….

Můj syn/dcera dne 20. 3. 2020 (návštěva knihovny v Pečkách) – cestou ZPĚT

 

odchází sám od knihovny v Pečkách (přebírám za něj plnou odpovědnost)

 

vystoupí v Ratenicích ve 12.04 (bez oběda) a přebírám za něj/ni

plnou zodpovědnost

 

půjde sám/a domů ze zastávky ve Vrbové Lhotě ve 12.08 (bez oběda),

přebírám za něj/ni plnou zodpovědnost

 

půjde do školy

……………………………………

podpis zákonného zástupce