Naše škola je zapojena do projektu doučování, na než je poskytnuta finanční podpora Evropské unie. Projekt si klade za cíl podpořit vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Na naší škole momentálně z projektu doučujeme ukrajinské uprchlíky češtinu pro cizince. V průběhu září 2022 si vyhodnotíme, zda spustíme i matematiku a český jazyk pro české děti, tak jako tomu bylo v minulém roce.