Naše škola je zapojena do projektu doučování, na než je poskytnuta finanční podpora Evropské unie. Projekt si klade za cíl podpořit vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Na naší škole momentálně z projektu doučujeme matematiku a český jazyk.