Individuální přístup

Ve třídách základní školy míváme jen okolo 10 dětí, každý žák tak dostává obrovský prostor pro rozvoj a seberealizaci. Míra individualizace výuky je na nejvyšší míře. Díky ní se dítě s daným jevem, ať už je to sčítání, vyjmenovaná slova, stavba lidského těla či časování v angličtině, setká během jedné vyučovací hodiny opravdu mnohokrát –  a čím víckrát si ho samo prožije, vysloví, vytvoří nebo napíše, tím se lépe daná znalost a dovednost ukotví. Nízký počet žáků ve třídách a učebních skupinách, to je benefit, který vám městské školy nemohou nabídnout v takové míře.