Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
dne 7. 10. budeme dopoledne plnit úkol z Recyklohraní (https://www.recyklohrani.cz/cs/) a uspořádáme i s naší školkou recyklošipkovanou v okolí školy. Dejte dětem sportovní oblečení a obutí.
Po návratu do školy proběhnou prezentace skupin.
V týdnu října 11. – 15. 10. opět vyhlašujeme soutěž
ve sběru starého papíru, stejným způsobem jako v loňském roce – dobře svázané a zvážené balíčky budou děti odkládat na chodbě při příchodu
do školy. Hmotnost sběru nahlašují paní učitelce v MŠ. Pokud byste přiváželi větší množství, nenoste je do chodby, ale uložíme papír rovnou v garáži.
27. a 29. 10. (podzimní prázdniny, 28. 10. je státní svátek) může být k dispozici školní družina v prostorách školy a okolí.
Třídní schůzky předběžně plánujeme na 11. 11. formou konzultací.
Žádáme Vás o kontrolu žákovských knížek alespoň jedenkrát týdně, potvrzení této kontroly v ŽK svým podpisem a pečlivé čtení měsíčních informací.
Přejeme Vám hezký podzim.