Informace pro rodiče – září 2021

Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o několika důležitých věcech týkajících se
školního roku 2021/2022 a především měsíce září.
Podle instrukcí MŠMT provedeme antigenní testování 1., 6. a 9. září. 1. září si vyzvedneme děti
před školou, pokud to jen trochu jde, do budovy nevstupujte. Děti Vám vrátíme v 8.45.
Ve čtvrtek 2. 9., první hodinu, budeme ve škole a poté nám na hřišti připraví program hasiči
(pokud by bylo výrazně špatné počasí, zůstaneme ve škole). S sebou si děti musí vzít přezůvky, svačinu,
pití a sportovní oblečení a obuv. Do školy se vrátíme v 11.45 – přihlášené děti půjdou na oběd a do školní
družiny.
Dne 3. 9. děti obdrží ve škole učebnice a sešity. Musí si donést vybavený penál, kufřík na Vv a
věci na TV (vše dětem podepište). Také budeme vybírat toaletní papír (raději „lepší“), papírové kapesníky
(„tahací“ v krabičce) a roli papírových ručníku do zásobníku.
Od pondělí si tedy děti budou nosit věci již podle rozvrhu. Dohlédněte, prosím, na obalení všech
učebnic (apelujeme na Vás, abyste se snažili udržet učebnice v co nejlepším stavu – obzvláště knihy
pro výuku anglického jazyka jsou velmi drahé) i sešitů.
Na první pololetí vybíráme 50,- Kč na pitný režim (případné zbylé peníze použijeme na ceny
ve školních soutěžích) a 100,- Kč na zakoupení potřeb na výtvarné a pracovní vyučování. Tuto částku
(celkem tedy 150,- Kč) zaplaťte 20. září (prosíme v hotovosti). Klasické sešity jsme zakoupili z provozních
prostředků (od OÚ) a Matematiky z peněz za sběry.
14. 9. se uskuteční projektový den návštěva Včelího světa a Vodního domu v Hulicích
hrazený z projektu Šablony III. Odjíždíme objednaným autobusem od školy v 7.45 a vracíme se v cca
16.00. V pondělí 13. 9. budeme vybírat pouze příspěvek 50,- Kč. Nezapomeňte dát dětem roušky!
Konkrétní informace ještě obdržíte.
23. 9. pojedeme na dopravní hřiště v Kolíně. 30,- Kč na dopravu a vstupné vybíráme také
dne 20. 9. Odjíždět budeme autobusem v 7.26 z Vrbové Lhoty, ze školy odcházíme v 7.10. Vrátíme se
autobusem s příjezdem ve 12.04 do Vrbové Lhoty. Děti opět mohou na základě vyplněné návratky jít domů
od školy/zastávky či na oběd a do ŠD. Opět nezapomeňte dát dětem roušky!
23. 9. také proběhne barevný den (hnědá, oranžová).
29. 9. provedeme evakuaci školy a zúčastníme se programu „Sokolení“, který organizuje
Sokol Pečky. S sebou děti musí mít svačinu a pití v batohu, sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.
Vrátíme se autobusem s příjezdem ve 12.04 do Vrbové Lhoty. Děti opět mohou na základě vyplněné
návratky jít domů od školy/zastávky či na oběd a do ŠD.
Na 30. 9. plánujeme drakiádu. Ze školy na hřiště budeme odcházet po obědě v cca 13.45.
Na hřišti skončíme v 15.30. V případě špatného počasí se Drakiáda pochopitelně nekoná.
11. – 15. 10. pořádáme sběrovou soutěž – dobře svázané a zvážené balíčky budou děti odkládat na
chodbě při příchodu do školy. Hmotnost sběru nahlašují paní učitelce v MŠ. Pokud byste přiváželi větší
množství, nenoste je do chodby, ale uložíme papír rovnou v garáži.
Výuka plavání bude probíhat od ledna v Nymburku, předběžně počítejte s částkou 1000,- Kč
za 10 dvouhodinových lekcí. Tyto peníze budeme vybírat koncem listopadu. Doprava bude hrazena
z dotace MŠMT a příspěvku OÚ Vrbová Lhota.
Odhlásit oběd lze jen v MŠ (ŠJ) nejlépe písemně, případně telefonicky (732160811), nejpozději
do 17.00 předchozího dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat. V tuto chvíli
nelze oběd odebrat ani v první den nemoci.
Veškeré záležitosti týkající jídelny vyřizujte s paní Gabrielou Postráneckou, stran školní družiny s paní
Marcelou Jelínkovou.
Hlavní vchodové dveře budou přes den otevřeny, používejte zvonek u vnitřních dveří. Nezvoňte, prosím,
v době 11.30 – 12.00 (MŠ v této době obědvá, školní děti, které v tuto dobu odchází, přivedeme). Do školní
budovy choďte co nejméně.
Prázdniny ve školním roce 2020/2021 jsou stanoveny takto (včetně státních svátků, sobot a nedělí):
Podzimní prázdniny 27. 10. – 31. 10. 2021 včetně st. svátku a víkendu;
Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 včetně st. svátku a víkendů;
Pololetní prázdniny 4. 2. 2022;
„Jarní“ prázdniny 12. 3. – 20. 3. 2022 včetně st. svátku a víkendů – okr. Nymburk;
Velikonoční prázdniny 14. 4. – 18. 4. 2022 včetně st. svátku a víkendu;
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022
Projekt „Školní mléko“ i „Ovoce do škol“ bude v letošním roce pokračovat. Vše je zdarma,
automaticky jsou zařazeny všechny děti ZŠ.
Děti dnes obdržely zápisní lístek do školní družiny, který je třeba vyplněný (obě strany) obratem
přinést. Do ranní družiny může žák přijít nejdříve v 7.00, nejpozději v 7.30, v 7.45 se děti rozcházejí
do tříd. Odpolední družina končí v 16.00 (výjimečně se lze domluvit i na čase pozdějším). Oznámení
o mimořádném odchodu ze ŠD musí být písemné.

Pokud žák není přihlášen do ŠD, může před začátkem vyučování pobývat ve škole 20 minut, po vyučování
(obědě) odchází ihned ze školy (pokud se samozřejmě neúčastní činnosti pořádané školou – kroužky,
nácviky, besídky, apod.). Přihlášku do družiny (včetně případného nového čísla účtu) doneste nejpozději
zítra (2. 9.). Poplatek za družinu je 100,- Kč měsíčně, cena oběda 26,- Kč (od 11 let 29,- Kč).
Abychom mohli lépe organizovat činnost v ŠD, žádáme Vás o naplánování odchodů Vašich dětí tak, aby
opouštěly ŠD pouze do 13.15 a od 14.45.
Prosíme o odevzdání tohoto ústřižku a vyplněného (opraveného) dotazníku hned 2. 9.