Informace pro rodiče – září

Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o několika důležitých věcech týkajících se školního roku 2020/2021.
Ve středu 2. 9., první hodinu, budeme ve škole a poté uspořádáme na hřišti hravé seznamovací dopoledne (pokud bude špatné počasí, tak ve škole). S sebou si děti musí vzít přezůvky, svačinu, pití a sportovní oblečení a obuv. Do školy se vrátíme v 11.45 – přihlášené děti půjdou na oběd a do školní družiny.
Dne 3. 9. děti obdrží ve škole učebnice a sešity. Musí si donést vybavený penál, kufřík na Vv a věci na TV (vše dětem podepište). Také budeme vybírat toaletní papír (raději „lepší“), papírové kapesníky („tahací“ v krabičce) a roli papírových ručníku do zásobníku.
Od pátku si tedy děti budou nosit věci již podle rozvrhu. Dohlédněte, prosím, na obalení všech učebnic (apelujeme na Vás, abyste se snažili udržet učebnice v co nejlepším stavu – obzvláště knihy
pro výuku anglického jazyka jsou velmi drahé) i sešitů. 2. – 5. 4. končí všechny ročníky v 11.45. ŠD má běžný provoz.
Na první pololetí vybíráme 50,- Kč na pitný režim (případné zbylé peníze použijeme na ceny
ve školních soutěžích) a 100,- Kč na zakoupení potřeb na výtvarné a pracovní vyučování. Tuto částku (celkem tedy 150,- Kč) zaplaťte 14. září (prosíme v hotovosti). Klasické sešity jsme zakoupili z provozních prostředků (od OÚ) a Matematiky z peněz za sběry.
8. 9. proběhne evakuace školy a cvičení v přírodě. S sebou děti musí mít svačinu a pití v batohu, sportovní oblečení a obuv (půjdeme do lesa). Vrátíme se všichni do školy v 11.45 a pokračujeme podle rozvrhu, pouze pátý ročník nebude mít hodinu anglického jazyka.
17. 9. pojedeme na dopravní hřiště v Kolíně. 30,- Kč na dopravu a vstupné vybíráme také dne 14. 9. Odjíždět budeme autobusem v 7.41 z Vrbové Lhoty, děti, ze školy odcházíme v 7.30. Vrátíme se autobusem s příjezdem ve 12.08 do Vrbové Lhoty. Děti opět mohou na základě vyplněné návratky nastoupit/vystoupit v Ratenicích nebo jít domů od školy/zastávky či na oběd a do ŠD. Nezapomeňte dát dětem roušky!
23. 9. proběhne barevný den (hnědá, oranžová).
Na 30. 9. plánujeme drakiádu. Ze školy na hřiště budeme odcházet po obědě v cca 13.45.
Na hřišti skončíme v 15.30. V případě špatného počasí se Drakiáda pochopitelně nekoná.
5. – 9. 10. pořádáme sběrovou soutěž – dobře svázané a zvážené balíčky budou děti odkládat na chodbě při příchodu do školy. Hmotnost sběru nahlašují paní učitelce v MŠ. Pokud byste přiváželi větší množství, nenoste je do chodby, ale uložíme papír rovnou v garáži.
Výuka plavání bude probíhat od ledna v Nymburku, počítejte tedy s výdajem 1000,- Kč
za 10 dvouhodinových lekcí. Tuto částku budeme vybírat koncem listopadu. Doprava bude hrazena z dotace MŠMT a příspěvku OÚ Vrbová Lhota.
Od října nabízíme ve spolupráci s DDM Poděbrady možnost navštěvovat u nás ve škole počítačový kroužek. Cena kroužku 250,- Kč za pololetí. Záleží však na počtu přihlášených – v případě nízkého počtu zájemců nebude kroužek otevřen.
Odhlásit oběd lze jen v MŠ (ŠJ) nejlépe písemně, případně telefonicky (321785636), nejpozději
do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat. V tuto chvíli nelze oběd odebrat ani v první den nemoci.
Veškeré záležitosti týkající jídelny vyřizujte s paní Gabrielou Postráneckou, stran školní družiny s paní Marcelou Jelínkovou.
Hlavní vchodové dveře budou přes den otevřeny, používejte zvonek u vnitřních dveří. Nezvoňte, prosím, v době 11.30 – 12.00 (MŠ v této době obědvá, školní děti, které v tuto dobu odchází, přivedeme). Do školní budovy choďte co nejméně a zatím pouze doporučujeme používat roušku.
Prázdniny ve školním roce 2020/2021 jsou stanoveny takto (včetně státních svátků, sobot a nedělí):
Podzimní prázdniny 28. 10. – 1. 11. 2020 včetně st. svátku a víkendu;
Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021;
Pololetní prázdniny 29. 1. – 31. 1. 2021;
„Jarní“ prázdniny 27. 2. – 7. 3. 2021 okr. Nymburk;
Velikonoční prázdniny 1. 4. – 5. 4. 2021;
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2021
Projekt „Školní mléko“ i „Ovoce do škol“ bude v letošním roce pokračovat. Vše je zdarma, automaticky jsou zařazeny všechny děti ZŠ.
Děti dnes obdržely zápisní lístek do školní družiny, který je třeba vyplněný (obě strany) obratem přinést. Do ranní družiny může žák přijít nejdříve v 6.30, v 7.45 se děti rozcházejí do tříd. Odpolední družina končí v 16.00 (výjimečně se lze domluvit i na čase pozdějším). Oznámení o mimořádném odchodu ze ŠD musí být písemné. Pokud žák není přihlášen do ŠD, může před začátkem vyučování pobývat ve škole 20 minut, po vyučování (obědě) odchází ihned ze školy (pokud se samozřejmě neúčastní činnosti pořádané školou – kroužky, nácviky, besídky, apod.). Přihlášku do družiny a ke stravování (včetně případného nového čísla účtu) doneste nejpozději zítra (2. 9.). Poplatek za družinu je 100,- Kč měsíčně, cena oběda 26,- Kč (od 11 let 29,- Kč).
Abychom mohli lépe organizovat činnost v ŠD, žádáme Vás o naplánování odchodů Vašich dětí tak, aby opouštěly ŠD pouze do 13.15 a od 14.45.

✂——–
Jméno dítěte …………………………..………………………………………….

Prosíme o odevzdání tohoto ústřižku a vyplněného (opraveného) dotazníku hned zítra. ano ne
Předběžně se přihlašuji do kroužku:

Počítačového od 2. roč.
(pondělí nebo pátek)

Dne 2. 9. (sportovní den)

půjde domů ze hřiště ve Vrbové Lhotě (bez oběda),
přebírám za něj/ni plnou zodpovědnost
půjde domů od školy (bez oběda)
půjde do školy (na oběd, popř. do ŠD, ze ŠD odchází v ………)

Dne 3. 9. odchází v ……….… a jde nejde na oběd, 4. 9. v …… jde nejde na oběd,

Dne 17. 9. (dopravní hřiště) cestou tam

přijde do školy (nejpozději v 7.25)

bude čekat na zastávce ve Vrbové Lhotě (v 7.35)

nastoupí v Ratenicích (7.45)

bude čekat před nádražím v Pečkách (v 7.45)

Dne 17. 9. (dopravní hřiště) cestou zpět

odchází sám od nádraží ČD v Pečkách – příjezd vlaku podle jízdního řádu 11.38,
přebírám za něj plnou odpovědnost

vystoupí v Ratenicích ve 12.04 (bez oběda) a přebírám za něj/ni
plnou zodpovědnost

půjde sám/a domů ze zastávky ve Vrbové Lhotě ve 12.08 (bez oběda),
přebírám za něj/ni plnou zodpovědnost

půjde do školy
…………………………………………

podpis zákonného zástupce