Jdeme s dobou

Přizpůsobujeme se době a jejím potřebám. Výuka v mateřské a základní škole tak odpovídá Strategii 2030+ (dokument Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+). Chceme být úspěšní a chceme být moderní, kvalitní, progresivní a přátelskou školou s motivovanými a zapálenými pedagogy. A víme, jak na to! Například takto. Do vyučování zařazuje prvky činnostního vyučování a inspirujeme se Tvořivou školou.