Květnové informace

Vážení rodiče,

naposledy v tomto školním roce pojedeme cvičit do pečecké sokolovny.

Po příjezdu pokračujeme ve vyučování podle rozvrhu (od 3. hodiny).

9. 5. navštívíme Zemědělské muzeum v Praze a zúčastníme se interaktivního programu Voda je život. Odjíždíme linkovým autobusem v 7.46 (7.51 Ratenice) a vrátíme se autobusem od Peček v 15.08 do Vrbové Lhoty. Děti mohou nastoupit/zůstat v autobusu nebo přijít/odejít ze zastávky na základě vyplněné návratky. Oběd nestihneme, děti tedy musí mít větší svačinu a pití. Tentokrát doporučujeme i kapesné. Na dopravu a program budeme vybírat 100,- Kč (část platíme ze sponzorského daru) dne 6. 5. Děti starší než 10 let by měly mít s sebou průkazku s fotografií potvrzující jejich věk.

10. 5. pořádáme florbalový turnaj se ZŠ Hořátev a Pečky. V Pečkách budeme celé dopoledne. Odjíždíme v 7.46 z Vrbové Lhoty (7.51 z Ratenic), případně je můžete k hale přivézt nejpozději v 7.55. Žáci ve volném čase navštíví pečecké hasiče. Opět připomínám, že je bezpodmínečně nutné, aby děti měly vhodné oblečení a především přezutí – sportovní obuv se světlou podrážkou (nesmí dělat čáry). Vracet se budeme společně autobusem ve 11.59 z Peček (12.04 Ratenice, 12.08 Vrbová Lhota). Jízdné a nájem haly hradíme z „prasátka“. Děti mohou vystoupit na základě návratky.

V červnu budeme vybírat peníze na pracovní sešity – je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Peníze budeme vybírat 10. 6., bude se jednat o částku přibližně 400,- Kč na jednoho – upřesníme v červnových informacích. Ve výjimečných případech se můžeme domluvit na odkladu platby.

Pracovní sešity z matematiky zaplatíme z prostředků školy, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.

V posledním týdnu května ukončíme činnost počítačového kroužku.