Lednové informace

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravíme v roce 2020 a dovolujeme si Vás informovat o následujícím.

Na první plavání jedeme 17. 1. Odjíždíme ráno v 7.30, děti, které přijíždí autobusem z Ratenic

a Peček, tedy čekají na zastávce ve Vrbové Lhotě – doporučuji jet druhým autobusem. Na plavání potřebují děti dva ručníky (nebo ručník a župan) – jeden ručník mají ve sprše připravený na utření do sucha, druhý (nebo župan) mají s sebou u bazénu (sedají si na něj, přikrývají se jím), čili je pak mokrý a nevhodný k utření do sucha.

Ve středu 29. 1. přivítáme ve škole pana Kaulferse s hudebním pořadem o W. A. Mozartovi. 50,- Kč budeme vybírat 27. 1.

Dále je nutno zaplatit kroužek počítačů za II. pololetí, pokud jste již neplatili rovnou za celý rok – cena je stejná jako v pololetí prvním, tzn. 200,- Kč.

Vysvědčení (resp. výpis) vydáváme 30. 1. Bude se jednat o slavnostní předání spojené s projektovým dnem v Galerii moderního umění v Hradci Králové. Odjíždíme objednaným autobusem v 7.30 od školy, vracíme se v cca 13.00 ke škole. Školní oběd stihneme. S sebou dejte dětem svačinu a pití, oblečení spíše „slavnostnější“. Větší část výdajů je hrazena z projektu Šablony II, vybíráme pouze 80,- Kč také dne 27. 1.

Jednodenní pololetní prázdniny jsou 31. 1. V době prázdnin je možno využít školní družinu (bez možnosti oběda).