• menší počet žáků
 • škola rodinného typu
 • bezpečná škola
 • angličtina od 1. třídy
 • škola v přírodě + lyžák (každý rok)
 • škola v místě bydliště
 • pohyb a příroda
 • všestranný rozvoj osobnosti
 • kvalifikovaný pedagogický sbor (vysokoškolské vzdělání pedagogického směru)
 • venkovní víceúčelové sportovní hřiště na zahradě školy (v provozu od školního roku 2023/2024)
 • krásná zahrada – výuka venku a přestávky také venku na čerstvém vzduchu
 • atraktivní odpolední kroužky – o děti se vám postaráme i odpoledne a bude je to bavit
 • jsme organizátorem kulturním akcí celé obce – dětský den, čarodějnice, Velikonoce a další
 • malotřídní škola – školní děti jsou různého věku, starší pomáhají mladším, silnější slabším, děti se učí spolupráci, respektu, týmovosti, vzájemnému pochopení a uznání
 • ve třídách máme relaxační zóny – koberec, hry a sedací vaky pro pohodlné hrání i učení
 • vedeme děti k samostatnosti – utváříme z nich sebevědomé osobnosti, individuality, které přijímají odpovědnost, umí formulovat svůj názor, jsou kreativní, nebojí se mluvit, přijímají výzvy, rádi poznávají svět okolo nich a rádi se zdokonalují