Operační program Jan Amos Komenský

Jsme zapojeni do Operačního programu Jan Amos Komenský.