Příroda a pohyb

Jako venkovská škola stavíme na hodnotách, které jsou nám blízké. Tím je úzké sepětí s přírodou, výlety, procházky, škola v přírodě, hry v přírodě, výuka v našem venkovním altánku. Také si uvědomujeme důležitost pohybu pro zdravý fyzický i mentální vývoj dětí. Obzvláště po kovidové době, která dětem na čas vzala sport a sportovní kroužky. Nabízíme dětem spoustu pohybu, her, samozřejmostí je povinné plavání, vrátíme se i k lyžařským kurzům, jezdíme na školy v přírodě. Z volnočasových aktivit nabízíme našim dětem všesportovní kroužek.