• školné 270,-Kč / měsíc (předškoláci neplatí)
  • platby zasílat na účet školy 51-7262160217/0100
  • platí se do 15. dne předchozího měsíce
  • po domluvě jsou možné platby v hotovosti
  • kontaktní osoba pro MŠ: Martina Černá (774 534 405)