• ranní družina 6:30 – 7:45, odpolední družina 11:45 – 16:30
  • platba za družinu 100,-Kč / měsíc
  • platby zasílat na účet školy 51-7262160217/0100
  • platí se do 15. dne předchozího měsíce
  • po domluvě jsou možné platby v hotovosti
  • pouštění dětí domů probíhá dle zápisového listu (zda může žák odejít sám či s doprovodem a jakým doprovodem)
  • kontaktní osoba – Marcela Jelínková (724 709 078)
  • přihláška do družiny ke stažení zde: 1. strana, 2. strana (prosíme vytisknout a vyplnit obě)