Stravné:

Stravné MŠ (3-6 let)

 • dopolední svačina  11,-Kč
 • oběd 23,-Kč
 • odpolední svačina 10,-Kč
 • celkem 44 Kč

Stravné MŠ (7 let)

 • dopolední svačina 11,-Kč
 • oběd 30,-Kč
 • odpolední svačina 10,-Kč
 • celkem 51 Kč

Stravné ZŠ (7-10 let)

 • oběd 30,-Kč

Stravné ZŠ (11-14 let)

 • oběd 33,-Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, v němž dosahují daného věku. Školní rok je od 1. 9. do 31. 8.

Platby:

 • Platby zasílat na účet školy 51-7262160217/0100.
 • Platí se do 15. dne předchozího měsíce (zálohově, v červenci se provádí vyúčtování,  přeplatky jsou po schválení účetní zaslány zpět na účet).
 • Po domluvě jsou možné platby v hotovosti.

Omlouvání stravy:

 • Omlouvání do 15. hodiny předchozího dne.
 • Při nemoci by měli rodiče dát vědět do 7 hod ráno, jestli si pro oběd přijdou a vyzvednou (do vlastních jídlonosičů) mezi 11.00-11.15, jinak oběd propadá.
 • Rodiče dětí z MŠ se omlouvají zástupkyni ředitele Martině Černé (774 534 405).
 • Rodiče dětí ze ZŠ se omlouvají buď na školní telefon (777 932 485), nebo vedoucí školní jídelny Ivaně Šlechtové (603 304 156).
 • Po delší nepřítomnosti by měli rodiče dítě ke stravě znovu přihlásit.

Kontaktní osoba pro dodavatele a objednávky stravy: Ivana Šlechtová (603 304 156)

.