Zářijové informace

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o několika důležitých věcech týkajících se školního roku 2019/2020.

V úterý 3. 9., první hodinu, budeme ve škole a poté uspořádáme na hřišti hravé seznamovací dopoledne (pokud bude špatné počasí, tak ve škole). S sebou si děti musí vzít přezůvky, svačinu, pití a sportovní oblečení a obuv. Do školy se vrátíme v 11.45 – přihlášené děti půjdou na oběd a do školní družiny.

Dne 4. 9. děti obdrží ve škole učebnice a sešity. Musí si donést vybavený penál, kufřík na Vv a věci na TV (vše dětem podepište). Také budeme vybírat toaletní papír, papírové kapesníky (nejlépe „tahací“ v krabičce) a roli papírových ručníku do zásobníku.

Od čtvrtka si tedy děti budou nosit věci již podle rozvrhu. Dohlédněte, prosím, na obalení všech učebnic (apelujeme na Vás, abyste se snažili udržet učebnice v co nejlepším stavu – obzvláště knihy

pro výuku anglického jazyka jsou velmi drahé) i sešitů. 3. – 5. 9. končí všechny ročníky v 11.45. ŠD má běžný provoz.

Na první pololetí vybíráme 50,- Kč na pitný režim (případné zbylé peníze použijeme na ceny

ve školních soutěžích) a 100,- Kč na zakoupení potřeb na výtvarné a pracovní vyučování. Tuto částku (celkem tedy 150,- Kč) zaplaťte 16. září (prosíme v hotovosti). Klasické sešity jsme zakoupili z provozních prostředků (od OÚ) a Matematiky z peněz za sběry.

13. 9. proběhne evakuace školy a cvičení v přírodě. S sebou děti musí mít svačinu a pití v batohu, sportovní oblečení a obuv. Vracíme se autobusem z Peček s příjezdem 13.08 do Vrbové Lhoty.

23. 9. proběhne barevný den (hnědá, oranžová).

Na 26. 9. plánujeme drakiádu. Ze školy na hřiště budeme odcházet po obědě v cca 13.45.

Ze hřiště budeme odcházet v 15.30. V případě špatného počasí se Drakiáda pochopitelně nekoná.

1. 10. pojedeme na dopravní hřiště v Kolíně. Za dopravu a na vstupné vybíráme 30,- Kč. Tuto částku vybíráme dne 23. 9. Odjíždět budeme autobusem v 7.19 z Vrbové Lhoty, vrátíme se autobusem s příjezdem ve 12.08 do Vrbové Lhoty. Děti opět mohou na základě vyplněné návratky nastoupit/vystoupit v Ratenicích nebo jít domů od školy/zastávky či na oběd a do ŠD.

7. – 11. 10. pořádáme sběrovou soutěž.

Výuka plavání bude probíhat od ledna v Nymburku, počítejte tedy s výdajem 1000,- Kč za 10 dvouhodinových lekcí. Tuto částku budeme vybírat koncem listopadu. Doprava bude hrazena z dotace MŠMT a příspěvku OÚ Vrbová Lhota.

Od října nabízíme ve spolupráci s DDM Poděbrady možnost navštěvovat u nás ve škole tyto kroužky: turistický a počítačový. Cena kroužku 175,- Kč za pololetí + náklady na výlety v případě turistického. Záleží však na počtu přihlášených – v případě nízkého počtu zájemců nebude kroužek otevřen.

Odhlásit oběd lze jen v MŠ (ŠJ) nejlépe písemně, případně telefonicky (321785636), nejpozději

do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat. První den nemoci (neplánované absence) lze oběd odebrat do Vámi přinesených čistých nádob v 11.00 (nejdéle do 11.15).

Veškeré záležitosti týkající jídelny vyřizujte s paní Gabrielou Postráneckou, stran školní družiny s paní Marcelou Jelínkovou.

Hlavní vchodové dveře budou přes den otevřeny, používejte zvonek u vnitřních dveří. Nezvoňte, prosím, v době 11.30 – 12.00 (MŠ v této době obědvá, školní děti, které v tuto dobu odchází, přivedeme).

Prázdniny ve školním roce 2018/2019 jsou stanoveny takto (včetně státních svátků, sobot a nedělí):

Podzimní prázdniny 26. 10. – 30. 10. 2019;

Vánoční prázdniny 21. 12. 2019 – 5. 1. 2020;

Pololetní prázdniny 31. 1. – 2. 2. 2020;

„Jarní“ prázdniny 22. 2. – 1. 3. 2020 okr. Nymburk;

Velikonoční prázdniny 9. 4. – 13. 4. 2020;

Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2019

Projekt „Školní mléko“ i „Ovoce do škol“ bude v letošním roce pokračovat. Vše je zdarma, automaticky jsou zařazeny všechny děti ZŠ.

Děti dnes obdržely zápisní lístek do školní družiny, který je třeba vyplněný (obě strany) obratem přinést. Do ranní družiny může žák přijít nejdříve v 6.30, v 7.45 se děti rozcházejí do tříd. Odpolední družina končí v 16.00 (výjimečně se lze domluvit i na čase pozdějším). Oznámení o mimořádném odchodu ze ŠD musí být písemné. Pokud žák není přihlášen do ŠD, může před začátkem vyučování pobývat ve škole 20 minut, po vyučování (obědě) odchází ihned ze školy (pokud se samozřejmě neúčastní činnosti pořádané školou – kroužky, nácviky, besídky, apod.). Přihlášku do družiny a ke stravování (včetně případného nového čísla účtu) doneste nejpozději zítra (3. 9.). Poplatek za družinu je 100,- Kč měsíčně, cena oběda 26,- Kč (od 11 let 29,- Kč).

Abychom mohli lépe organizovat činnost v ŠD, žádáme Vás o naplánování odchodů Vašich dětí tak, aby opouštěly ŠD pouze do 13.15 a od 14.45.