Vítejte na stránkách základní školy
ve Vrbové Lhotě

 

 

ZŠ Vrbová Lhota má 5 ročníků ve dvou třídách. Zřizovatelem školy je obec Vrbová Lhota. Škola poskytuje základní vzdělávání a nabízí celou řadu mimoškolních aktivit.

Tyto webové stránky jsou určeny pro žáky, jejich rodiče a další příznivce naší školy, kteří zde mohou najít kontakty a aktuální dění ve škole včetně fotografií.

 

Obdrželi jsme certifikát od SCIO Za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010. Společnost Scio ve školním roce 2008/2009 zahájila vydávání certifikátů školám, které se aktivně a systematicky věnují oblasti autoevaluace, hodnotí svou vlastní výchovně vzdělávací činnost a starají se tak o zlepšení českého školství.

Obdrželi jsem dotaci EU Projekt Vrbová Lhota Šablony byl spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Třídíme odpad Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.